Thời Gian

TUỔI TRẺ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐỒNG THÁP NGỌN CỜ THI ĐUA TIÊN PHONG CỦA TỈNH
 
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp là tổ chức Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, được tái thành lập năm 1987, có tên gọi là Đoàn Liên cơ, Đoàn Khối cơ quan Dân Chính Đảng Tỉnh nay là Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh. dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng bộ Khối đã luôn sát cánh, đồng hành cùng tuổi trẻ khối cơ ngành tỉnh nói riêng và của tỉnh, cả nưoơc1 nói chung chung tay bảo vệ đất nước, xây dựng và góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Đoàn TN Khối các cơ quan Tỉnh đã chứng minh được vai trò xung kích, năng động, sáng tạo trong lao động, học tập, trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, là những phẩm chất quý báu của tuổi trẻ, của  thanh niên Việt Nam. “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh phát huy trí tuệ, đoàn kết, xung kích tình nguyện vì sự phát triển của tỉnh Đồng Tháp”
Gần 5000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại 54 cơ sở Đoàn trực thuộc. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, nhiệt huyết của tuổi trẻ nhiều đồng chí cán bộ Đoàn đã rất năng động, sâu sát với ĐVTN, huy động nhiều nguồn lực đóng góp tham gia thực hiện vì an sinh xã hội, từ sách vở, cặp, xe đạp, quần áo, suất học bổng cho học sinh nghèo, đóng góp kinh phí hỗ trợ nhà nhân ái; từ suất khám bệnh cho người nghèo, hiến máu tình nguyện, làm cầu, đắp đường, trồng cây… từ việc vận động ĐVTN tham gia các hoạt động hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị đến việc góp phần xây dựng nông thôn mới. Nhiều mô hình sáng tạo đã xuất hiện từ cơ sở  được Tỉnh, Đoàn Khối ghi nhận và nhân rộng ra toàn Tỉnh như: hoạt động Kỳ nghỉ xanh trãi qua 10 năm vẫn thắm xanh màu áo trẻ trung, Chương trình Thắp sáng đường quê, Phiên tòa giả định của chi đoàn cơ sở Tòa án nhân tỉnh đã được nhân rộng ra toàn tỉnh; mô hình sáng tạo công trình thanh niên “thư viện phục vụ cộng đồng của chi đoàn thư viện tỉnh”; hỗ trợ kỹ thuật, con giống giúp hộ thanh niên thoát nghèo của Đoàn cơ sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn... Những hoạt động liên kết của các chi đoàn cơ sở nhân dịp 26/3, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2012; đảm nhận đăng cai tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp giỗ cụ Nguyễn Sinh Sắc của Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, thể thao và du lịch…
Các cơ sở Đoàn, Đoàn Khối đã làm được rất nhiều việc hơn thế để công tác Đoàn của Khối luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng, là ngọn cờ tiên phong trong phong trào thi đua của tỉnh.
26 năm qua, tuổi trẻ Khối các cơ quan Tỉnh luôn gương mẫu, học tập, phấn đấu, rèn luyện, vừa "hồng" vừa "chuyên", đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.
Thanh Tuyền - Đoàn khối các cơ quan Tỉnh Đồng Tháp

 
Xem Phim HayXem Phim Hay